PRZEMEX Lublin

white dog with worker

Doczyszczanie pobudowlane to profesjonalna usługa z zakresu utrzymania obiektów, w ramach której realizowane są prace związane z przygotowaniem obiektu nowo wzniesionego, modernizowanego lub remontowanego do użytku. Sprzątanie obiektów po budowie, czyszczenie po remontach czy też doczyszczanie powierzchni po pracach remontowo-budowlanych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dzięki prawidłowej identyfikacji zanieczyszczeń oraz odpowiedniemu doborowi metod i środków czyszczących usługi objęte zakresem doczyszczania pobudowlanego są realizowane szybko, skutecznie i bez uszkadzania czyszczonych powierzchni. Co ważne, brud jest trwale usuwany z pomieszczenia, dlatego po jego wyczyszczeniu nie musimy się obawiać, że kurz oraz pył zaczną się wydostawać z różnych trudno dostępnych miejsc i roznosić na wszystkie powierzchnie.

Jak wygląda proces odczyszczenia pobudowlanego? Czego możemy się spodziewać zlecając czyszczenie powierzchni po budowie? Czy z usług tego typu mogą również skorzystać klienci prywatni?

Profesjonalne doczyszczenie pobudowlane

Doczyszczenie pobudowlane to określenie grupy usług porządkowych świadczonych na rzecz obiektów, na terenie których zostały przeprowadzone prace budowlane, remontowe czy instalatorskie. Usługi wchodzące w  zakres doczyszczania obejmują wszystkie prace związane z czyszczeniem powierzchni po budowie czy remoncie, a więc m.in.:

–   utylizację odpadów i resztek niewykorzystanych materiałów konstrukcyjno-budowlanych,

–   utylizację gruzu,

–   odkurzanie przemysłowe ścian,

–   doczyszczanie posadzek z farb, klejów oraz innych substancji chemicznych,

–   czyszczenie okien,

–   czyszczenie elementów wyposażenia obiektu,

–   pranie dywanów,

–   pranie i czyszczenie mebli tapicerowanych.

Ze względu na szeroki i bardzo zróżnicowany zakres prac usługi doczyszczania pobudowlanego są każdorazowo dobierane adekwatnie do potrzeb danego klienta. Ich zakres jest uzależniony nie tylko od rodzaju przeprowadzonych wcześniej robót, ale również powierzchni czyszczonego obiektu oraz jego przeznaczenia, z którego wynika m.in. wyposażenie wnętrz wymagające odkurzania, prania, mycia czy doczyszczania przy pomocy specjalistycznych preparatów.

Usługi doczyszczania pobudowlanego praktycznie zawsze są realizowane przy użyciu dedykowanego sprzętu – odkurzaczy przemysłowych, szorowarek, myjni parowych. Niezwykle istotne w tym przypadku są również detergenty. Firmy specjalizujące się w czyszczeniu po remontach korzystają zarówno z profesjonalnej chemii budowlanej, jak i specjalistycznej chemii myjąco-czyszczącej. To pozwala na skuteczne czyszczenie powierzchni nie tylko z kurzu, ale przede wszystkim różnego typu zanieczyszczeń trwałych – farb, lakierów, klejów, silikonów.

Czy czyszczenie powierzchni po budowie to usługa kierowana wyłącznie do firm?

Powszechnie uważa się, że sprzątanie obiektów po budowie to usługa kierowana wyłącznie do klienta biznesowego. W praktyce czyszczenie po remontach to usługa, z której bez problemu mogą korzystać klienci prywatni. Dostęp do różnego typu maszyn i urządzeń pozwala na skuteczne świadczenie usług czyszczących także w ramach ograniczonych powierzchni. Oznacza to, że z profesjonalnego sprzątania obiektów po budowie mogą korzystać właściciele mieszkań, apartamentów oraz domów jednorodzinnych jedno- i wielokondygnacyjnych.

Analogicznie z usługi czyszczenia powierzchni po budowie czy remoncie mogą skorzystać właściciele, zarządcy oraz najemcy niewielkich powierzchni komercyjnych i użytkowych – biur, lokali usługowych, punktów handlowych. Podstawową zaletą powierzenia prac związanych z przygotowaniem obiektu do użytku firmie zewnętrznej jest duża szybkość działania – sprzęt, dedykowana chemia czyszcząca oraz doświadczenie w zakresie usuwania zanieczyszczeń pobudowlanych przekładają się na tempo oraz skuteczność pracy. Dodatkowo profesjonalne doczyszczanie pobudowlane daje nam gwarancję, iż wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte w sposób, który nie narazi delikatnych powierzchni na uszkodzenia.